19
Gor
2018

Seremoni Agoriado

19-07-2018 7:00 pm
Free
Seremoni Agoriado

Caiff yr Ŵyl Ymylol eleni ei hagor yn swyddogol gan ein Maer, Jon Haddy, gyda chefnogaeth Band Arian Ieuenctid Llangollen.  

20
Gor
2018

Amser stori byw gyda Ronnie Conboy

20-07-2018 7:30 pm
5
Amser stori byw gyda Ronnie Conboy

Yng Nghaffi Stori Llangollen Storytelling Cafe gyda chymorth Llenyddiaeth Cymru. Stori hyfryd llawn cymhlethdod. O’r haul i’r tywyllwch trwy gariad, brad, newid ffurfiau a hud. 

22
Gor
2018

Band am Undydd

22-07-2018 10:00 am
£35.00
Band am Undydd

Bydd BAND AM UNDYDD yn rhoi’r cyfle ichi ddatblygu’ch sgiliau cerddoriaeth ensemble.

22
Gor
2018

Taith Sied Rheilffordd

22-07-2018 10:30 am
Free
Taith Sied Rheilffordd

Bob Jaques sy’n arwain y teithiau tywys o sied Rheilffordd Stêm Llangollen. Cwrdd o dan y cloc ar Blatfform 1.

23
Gor
2018

Band am Undydd - Cyngerdd

23-07-2018 7:30 pm
£5.00
Band am Undydd - Cyngerdd

Cyfranwyr Band Am Ddiwrnod yn arddangos eu sgiliau newydd mewn cyngerdd ar brif lwyfan Gŵyl Ymylol Llangollen o flaen cynulleidfa fyw.

24
Gor
2018

Grease - Gweithdy Ddirwnod Sioe Gerd

24-07-2018 10:00 am - 25-07-2018 4:00 pm
£45.00
Grease - Gweithdy Ddirwnod Sioe Gerd

Os ydi’ch plentyn chi yn mwynhau canu, dawnsio ac actio, mynnwch le iddo/iddi ar y gweithdy newydd a chyffrous yma, am 2 ddirwnod, gyda pherfformiad i rieni a ffrindiau ar ei ddiwedd.

24
Gor
2018

Cywion Cranogwen

24-07-2018 7:30 pm
£5.00
Cywion Cranogwen

Genod a chrotesi cegog, sydd yn pic n mics melys o feirdd, cantorion ac arlunwyr, yn cyflwyno Noson Gymraeg anrhagweladwy.

25
Gor
2018

Gweithdy Ffotograffiaeth

25-07-2018 2:00 pm
Free

Gweithdy Ffotograffiaeth (Camerâu yn unig). Cyfle i ddysgu sgiliau mwy datblygedig gyda’ch Camera.

Cwrdd yn yr Amgueddfa Modur, gorffen yn yr Orsaf Reilffordd.

25
Gor
2018

Darllen Rhyddiaith a Barddoniaeth

25-07-2018 9:00 pm
Free
Darllen Rhyddiaith a Barddoniaeth

Mae Write Now yn grŵp o ysgrifenwyr lleol, sy’n cyfarfod ar y trydydd dydd Mercher o bob mis yn y Gales Wine Bar.

Maent yn eich gwahodd i ddod i glywed darlleniadau o’u gwaith ac i ymuno os dymunwch! Croeso i bawb.

26
Gor
2018

Gweithdy Drwm

26-07-2018 2:00 pm -4:00 pm
£5.00
Gweithdy Drwm

Gweithdy dechreuwyr gyda Steffan Owens a James Edwards.

Croeso i bawb.

26
Gor
2018

Yodel-e-Whoop!

26-07-2018 7:00 pm
£8.00
Yodel-e-Whoop!

A oes gennych chi’r ysfa anhygoel i chwerthin ar bobl dwp sy’n gwneud pethau twp?

Yna dewch i fyd ‘Yodel-e-Whoop!’ 

26
Gor
2018

Yodel-e-Whoop!

26-07-2018 8:30 pm
£8.00

A oes gennych chi’r ysfa anhygoel i chwerthin ar bobl dwp sy’n gwneud pethau twp?

Yna dewch i fyd ‘Yodel-e-Whoop!’ 

27
Gor
2018

Taith Archaeoleg

27-07-2018 2:00 pm
Free
Taith Archaeoleg

Ewch ar antur hynafiaethol a darganfyddwch gyfrinachau cudd ein tref leol.

Bydd prif archeolegydd Sir Ddinbych, Fiona Gale, yn arwain taith gerdded i ddatguddio archeoleg Llangollen.

28
Gor
2018

Barbershop Singing Workshop

28-07-2018 1:30 pm
Free
Barbershop Singing Workshop

Dewch draw i ymuno â’r Clwydclippers am ychydig oriau o ymarfer cyn datgelu ein doniau lleisiol ym mhrif stryd Llangollen. Harmonïau perffaith - y pedair rhan yn gytûn!

28
Gor
2018

Gweithdy Charleston

28-07-2018 2:30 pm
Free
Gweithdy Charleston

Yn galw’r Fflapers i gyd, ewch i chwilio am eich ffrogiau disglair, llusgwch eich ffrindiau a’ch partneriaid gyda chi a dewch draw am awr o hwyl ddiddorol ond rhyfeddol!

28
Gor
2018

Orymdaith Llusern

28-07-2018 9:00 pm
Free
Orymdaith Llusern

Bydd yr Artist Alec Shepley yn cynnal gweithdai agored trwy gydol yr ŵyl yn Neuadd y Dref, Llangollen, lle bydd pobl o bob oed yn cael eu gwahodd i lunio eu ‘Llusern’ eu hunain ac ymuno â gorymdaith ar Sadwrn olaf yr ŵyl.

Gweithdai yn Neuadd y Dref ar ddydd Sadwrn 21, Sul 22 a Gwener 27. 

29
Gor
2018

R’n’Brie

29-07-2018 1:00 pm
£10.00
R’n’Brie

Dewch i wrando ar y band yn chwarae cerddoriaeth R’n’B tra’n blasu rhai prydau caws hyfryd.

Archebwch yn uniongyrchol â Gales ar 01978 860089.

29
Gor
2018

High & Mighty

29-07-2018 1:30 pm
Free
High & Mighty

Adloniant gan Gaffi Straeon Llangollen a’i gyfeillion yn adfeilion y castell hynafol ar gyfer y rheiny sy’n ddigon dewr i ddringo’r bryn serth. 

FaLang translation system by Faboba