Cymru Wedi Brexit – Trafodaeth Amserol

Cymru Wedi Brexit – Trafodaeth Amserol

Trafodaeth ynglŷn â’r dyfodol i Gymru wedi Brexit.

Mae newidiadau dyddiol yn agwedd ac ymateb y llywodraeth yn golygu mai dim ond ciplun all y drafodaeth hon ei gynnig ar yr holl drafodaethau sy’n digwydd o amgylch Brexit. Lle a phryd fydd hyn oll yn diweddu, neu hyd yn oed ddechrau?

Mae gynnon ni banel o arbenigwyr a fydd yn ceisio estyn cymorth inni lywio trwy faterion y dydd

Y Panel

David Melding AC (Ceidwadwyr) 
Mae David yn awdurdod cydnabyddedig ar y cyfansoddiad Prydeinig ac yn awdur dau lyfr dylanwadol, ‘Will Britain Survive Beyond 2020?’ (2009) a ‘The Reformed Union: The UK as a Federation’ (2013).

Susan Elan Jones AS (Llafur) 
Bu Susan yn Aelod Seneddol De Clwyd ers mis Mai 2010. Yn etholiad cyffredinol 2017, fe fu iddi bron a dyblu ei mwyafrif i dros 4000. Mae hi wedi llefaru’n gyson yn erbyn Brexit ac yn dilyn yn frwd y ddadl yn San Steffan.

Adam Price AC (Plaid Cymru) 
Yn Aelod Cynulliad dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ers 2016, mae hefyd yn gyn-Aelod Seneddol dros yr un etholaeth. Mae’n aelod o bwyllgor Economi ac Isadeiledd Cynulliad Cymru.

Y Fformat

  • Trafodaeth dan arweiniad cadeirydd.
  • Pob cynrychiolydd yn cyflwyno scenario o’u gweledigaeth nhw o Gymru ôl-Brexit. Dim mwy nag 8 munud i bob siaradwr.
  • Yn agored i drafodaeth gyda’r gynulleidfa a’r panel dan reolaeth y cadeirydd, gyda gwrandawiad teg i bob barn a sylw.
  • 2 funud o grynodeb gan bob siaradwr i ddiweddu.

Manylion y Digwyddiad

Dyddiad y digwyddiad 15-07-2017 2:00 pm
Pris Unigol Free
Lleoliad
Castle St
240
FaLang translation system by Faboba