14
Gor
2017

14-07-2017 7:00 pm
Free
Seremoni Agoriadol

Caiff yr Ŵyl Ymylol eleni ei hagor yn swyddogol gan ein Maer, Mike Adams, gyda chefnogaeth Band Arian Ieuenctid Llangollen.

900
15
Gor
2017

15-07-2017 2:00 pm
Castle St
Free
Cymru Wedi Brexit – Trafodaeth Amserol

Trafodaeth gyfoes gyda’r arbenigwr cyfansoddiadol a’r ysgrifennwr David Melding AC (Ceidwadwr), Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid Gymreig ar Gyllid, Busnes a’r Economi Adam Price AM (Plaid Cymru) a Susan Elan Jones AS (Llafur). 

240
15
Gor
2017

15-07-2017 7:00 pm
Llantysilio
£14.50
Taking Flight - The Tempest

Dewch i ymuno â Chorfforaeth Llongau Teithio'r Pastwn Hud i groesawi'r llong newydd foethus orau erioed, The Remembrance...

 

£14.50 196
15
Gor
2017

15-07-2017 10:30 pm
Free
The Fringe Art Event -  ‘Ars Magna Lucis’ (The Art of Great Light)

Ymlaen Trwy Gydol Yr Ŵyl. Mae’r prosiect hwn yn trawsnewid Hen Waith y Berwyn yn llusern sy’n edrych dros y dre’. Mae artist yr Ŵyl, Alec Shepley, yn ceisio ail-ddelweddu’r hen argraffdy segur fel gofod llusern - rhoddwr goleuni...

900
16
Gor
2017

16-07-2017 10:00 am
Dinbren Road
£35.00
Band am Undydd

Bydd BAND AM UNDYDD yn rhoi’r cyfle ichi ddatblygu’ch sgiliau cerddoriaeth ensemble.

£35.00 95
16
Gor
2017

16-07-2017 7:00 pm
Llantysilio
£14.50
Taking Flight - The Tempest

Dewch i ymuno â Chorfforaeth Llongau Teithio'r Pastwn Hud i groesawi'r llong newydd foethus orau erioed, The Remembrance...

£14.50 198
17
Gor
2017

17-07-2017 7:30 pm
Castle St
£5.00
Band am Undydd - Cyngerdd

Cyfranwyr Band Am Ddiwrnod yn arddangos eu sgiliau newydd mewn cyngerdd ar brif lwyfan Gŵyl Ymylol Llangollen o flaen cynulleidfa fyw.

£5.00 250
18
Gor
2017

18-07-2017 2:00 pm
Maes Pengwern
Free
Bubbles - Story & Song for Babies

Chwerthin, symud, stumiau a chwythu swigod yn yr amser stori arbennig hwn i Blant dan 3 oed. Cofiwch ddod ag oedolyn o iws hefo chi!

900
19
Gor
2017

19-07-2017 7:00 pm
Plas Newydd
£8.00
Sarah a Eleanor

Stori enwog y ddwy wraig, Lêdis Llangollen, wedi’i hadrodd trwy ddrama a sgwennwyd, wedi ymchwil trylwyr, gan yr awdur a’r actor adnabyddus Peter Read.

£8.00 174
20
Gor
2017

20-07-2017 10:30 am
Plas Newydd
Free
Cystadleuaeth Gelf = Dee Valley Myths & Legends

Rhaid i weithiau ar gyfer y gystadleuaeth gelfyddydol eleni fod i mewn erbyn Dydd Sul, Gorffennaf 16eg. Bydd categorïau ar wahân i Beintiadau, brasluniau a ffotograffau. 

900
20
Gor
2017

20-07-2017 7:00 pm
Mill Street
£8.00
Sarah a Eleanor

Stori enwog y ddwy wraig, Lêdis Llangollen, wedi’i hadrodd trwy ddrama a sgwennwyd, wedi ymchwil trylwyr, gan yr awdur a’r actor adnabyddus Peter Read.

£8.00 192
21
Gor
2017

21-07-2017 2:00 pm
Castle St
Free
Archaeoleg Llangollen

Prif archaeolegydd y Sir Ddinbych, Fiona Gale, yn arwain taith i ddatgelu archaeoleg Llangollen.

100
21
Gor
2017

21-07-2017 7:30 pm
Regent St
£5.00
Mothers & Heroes gan Jacq Paschoud

Caffi Stori Llangollen yn cyflwyno Mothers & Heroes gan Jacq Paschoud...

£5.00 100
22
Gor
2017

22-07-2017 10:00 am
Castle St
Free
The Fringe Art Project - Upcycled Chandeliers

Yn y prosiect yma, mae’r artistiaid Alec Shepley a Paul Jones yn gwahodd y rhai sy’n mynd heibio i helpu adeiladu set o oleuadau stryd gyda gwahaniaeth.

900
22
Gor
2017

22-07-2017 2:00 pm
Castle St
£6.00
Bollywood Dance Workshop

Teimlo’n angerddol am Ddawns? Caru cerddoriaeth hapus? Dewch i ymuno â ni am chwa o liw a dawns; camau hawdd-eu- dysgu gyda hyfforddwr proffesiynol...

£6.00 150
22
Gor
2017

22-07-2017 2:00 pm
Castell Dinas Brân
Free
Uchel Ŵyl

Chwedleuwyr, beirdd a cherddorion crwydrol yn dathlu Blwyddyn Chwedlau Cymru dan awyr las yn adfeilion yr hen gastell.

900
22
Gor
2017

22-07-2017 2:00 pm
Parade Street
£5.00
Gweithdy Drymio

Gweithdy drymio gyda Steffan Owens a James Edwards. Croeso i bawb.

£5.00 60
23
Gor
2017

23-07-2017 10:15 am
Abbey Rd
Free
Taith o’r Sied Reilffordd

Bydd Bob Jaques yn arwain taith o amgylch sied reilffordd Stêm Llangollen... 

100
23
Gor
2017

23-07-2017 1:00 pm
18 Bridge Street
£10.00
Honky Tonk Cajun

Pnawn clyd o gerddoriaeth fyw, bwyd Cajun a gwin yn amgylchedd paneli pren Gales Wines Bar...

£10.00 100
23
Gor
2017

23-07-2017 3:00 pm
Plas Newydd
Free
Plas Newydd Poetry

Bydd Jan Wallis yn darllen barddoniaeth a gyfansoddodd ynglŷn â’r glyn ym Mhlas Newydd, gan gynnwys u mewn tri llais sy’n ailadrodd ac yn atseinio un o’r cerddi a sgwennwyd gan Lêdis Llangollen.

100
25
Gor
2017

25-07-2017 10:00 am - 26-07-2017 4:00 pm
Castle St
£39.00
Cats - Musical Theatre Workshop

Perfformwraig o’r West End yn Llundain, Julie Kirk Thomas, yn eich croesawu chi i fyd rhyfeddol Cathod / Cats... 

£39.00 140
FaLang translation system by Faboba